Hakkımızda

Şam İmarı Hakkında

Derneğimiz insani yardım eğitim ve bağımsız bir dernektir. Yardımlaşmak, birbiriyle iyi geçinmek ve iyilik tohumlarını ekmek suretiyle sosyal adaletin sağlandığı ahlaki bir toplum yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Derneğmiz Türkiye Cumhuriyetinde /047/34-194/ no ile tescillidir. herhangi bir akım veya siyasi partiye tabi değildir. Eğitim, kültür, kalkındırma, din, dil ırk, bölge ve siyasi görüş ayrımı yapmadan tüm muhtaçlara yardım etme alanlanlarında çalışmalar yürütmektedir.

Uygulama Tekniği

Suriye içinde ve dışında düzenli eğitim merkezleri ve okullar açmak.

Yıkılmış okulları tamir etmek, yeni okullar inşa etmek ve bunları modern eğitim teknikleri kullanarak işletmek.

İhtiyaç duyulan ilgi ve bakımı temin etmek suretiyle çocuklara ve annelere yardım etmek.

Yetim ve yetim durumunda olanlara sporsor bulmak ve onurlu bir hayat yaşamaları için çabalamak.

Afet ve savaş zamanlarında kadın ve çocuklara psikolojik destek programları uygulamak.

En fazla muhtaç olandan başlamak suretiyle ayni ve nakdi yardıkları sahiplerine ulaştırmak.

Profesyonel ekipler tarafından belirli programlar halinde hazırlanan yardım, hizmet ve kalkındırma amaçlı olan kampanyaları yürürlüğe sokmak.

Bakışımız

En büyük etkiyi yaratan, en fazla yardımı yapan ve en geniş kitleye ulaşan ekip olmak

Mesajımız

İlmiyle, üstün ahlakıyla güçlü olan, kimliğiyle gurur duyan insan yetiştirmek

Hedefler

Suriye içinde ve dışında muhtaçlara ulaşmak ve onlara yardım eli uzatmak.

Suriyelilerin eğitim seviyelerini yükseltmek.

Toplumdaki yumuşak kitleyi oluşturan insanları meslek ve bilgi ile donatmak.

Toplumun değerini yücelten ahlak ve maneviyatı yaymak.