Hizmet Projeleri

Hizmet Projeleri

Derneğimiz yıkılmış bölgelerde devletin yardım etmeği toplum fertlerine yardım ediyor. Bu yardımlardan en önemlilerinde birisi de alt yapıları kullanılabilir hale getirmektir. Bu kapsamda kuyu açma ve suları içilebilir hale getirme çabalarımız mevcuttur. Daha fazlasını takdim etmek ve daha büyük kampanyalar için uğraşıyoruz...

Mevcut Projeler

Köprü inşası Kampanyası
Cemeraya ve Hame bölgelerini biribirne bağlayan Bereda nehri üzerinde bulunan bir köprüyü tamir edeceğiz. Köprüde…
Su Temini Kampanyası (Su arıtma istasyonu tamiri ve işletmesi)
İçmeye elverişli suyun bulunmaması kuşatılmış ve bombardımana maruz kalan bölgelerdeki halkın yaşamını zorlamaktadır. Suriyenin bir…

Yapılmış Projeler

Kuyu açma ve pompa takma kampanyası
Kuşatma altındaki bölgelerde devlet yarımının olmaması hizmet kampanyalarının bulunmasını zorunlu kılmaktadır. Bombardıman ve savaş bu…